หน้าแรก Smart-Obec AMSS++สพม.แพร่ BigDataสพม.แพร่ E-Officeสพม.แพร่
<
๒๘ กรกฎาคม
๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

เข้าสู่เว็บไซต์สพม.แพร่   ลงนามถวายพระพร