หน้าแรก Smart-Obec AMSS++สพม.แพร่ BigDataสพม.แพร่ E-Officeสพม.แพร่
<
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
วันที่ 12 มิถุนายน 2564
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ
ที่ถูกทารุณด้วยการใช้แรงงาน และยุติการกดขี่หรือข่มขู่บังคับใช้แรงงานในเด็ก

เข้าสู่เว็บไซต์สพม.แพร่