ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 54.80.249.22
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 22  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565  เวลา  21:58:29

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttps://sesaphrae.sesa37.go.th/
ที่ตั้งสำนักงานถนนแพร่ - ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
ทางโทรศัพท์054-511137 หรือ shorturl.at/uHOU2
ทางโทรสาร054-521796
ทางอีเมล์lawspm37@gmail.com
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายพัชระ อนุวงศ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี) lawspm37@gmail.com
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นาวสาวณัฐรินีย์ โปทา (ธุรการกลุ่มกฎหมายและคดี) lawspm37@gmail.com


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒