ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 3.238.199.4
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 25  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565  เวลา  00:03:38
 
 
 


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒