ช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.แพร่


 ชื่อ-สกุล

 ตำแหน่ง

 โทร.

 LINE ID

 LINE QR-CODE

 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช  

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 095-1345690

 

 

 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 081-9629129

 

 

 นางศุภมาส สินมณี

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 085-0398955

 chom1926

 

 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 095-4500529

  jirath_pong