ประกาศศธจ.แพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

ประกาศศธจ.แพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ