ประกาศจากศธจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศีกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ สพม.แพร่