ประกาศจากศธจ.แพร่ เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศีกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพม.แพร่