ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565