ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีคัดเลือก