ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ