ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)