ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.แพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.แพร่ เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.แพร่