ประกาศ สพม.แพร่ เรื่อง จัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564